ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی

ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی

 صنعت کلیدی و راهبردی نیرو یکی از حوزه‌های اصلی شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب می باشد. ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی در این حوزه، از اولین شرکتهای  ایرانی به شمار می‌رود که در زمینه‌ترخیص تجهیزات کارخانجات و نیروگاهی  فعالیت می کند و از توانمندی و قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردار است. تمامی این دستاوردها، حاصل تجربه مدیران و کارشناسان با تجربه این شرکت می باشد که در مدت زمانی کمتر از یک دهه محقق شده‌ است.

برای ترخیص این نوع کالاها از گمرک، نیاز به آشنا بودن با قوانین گمرکی را دارد، کارمندان توانا و مشاوران هوشیار شرکت میداف تجارت جنوب امادگی خود را اعلام می کنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *