ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

ترخیص کالا از گمرک بندرعباس

 ترخیص کالا از بندرعباس توسط شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب ترخیص کار و کارگزار رسمی گمرک  از تخصص های شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب می باشد.

مراحل ترخیص کالا از گمرک بندرعباس:

تنظیم اظهارنامه اطلاعاتی تحویل و  اسناد از قبیل بارنامه و گواهی بهداشت و…

تطبیق اسناد دریافتی و ………

شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب امادگی خود را جهت واردات و ترخیص  اعلام می دارد و می توانید از طریق قسمتتماس با ما در ارتباط باشید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *