حواله های ارزی

T/T همان پرداخت نقدی از طریق حواله می باشد. TT مخفف کلمه Telegraphic Transfer یا انتقال تلگرافی است.

در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که  علیه بانکها و وجود مشکلات (حواله های ارزی) جهت روش پرداخت LC  روش TT رایج ترین شیوه پرداخت خارجی می باشد.

حواله های ارزی

هدف شرکت میداف تجارت جنوب در زمینه حواله های ارزی ارسال سریع و مطمین برای شرکتهای حقوقی  می باشد.