دانه های روغنی

دانه های روغنی

دانه‌های روغنی، به منظور استخراج روغن از دانه آن‌ها پرورش می‌یابند؛ ولی به‌عنوان منبع باارزش پروتئین نیز مطرح هستند و بقایای محصول بعد از روغن‌کشی بدین منظور بکار می‌رود. هم روغن و هم کنجاله به‌همان اندازه اهمیت داشته و احتیاج به‌تجزیه‌های ویژه دارند که دقت در خلوص دانه  اهمیت دارد.

شرکت بازرگانی میداف تجارت جنوب آمادگی خود را در جهت ثبت سفارش ، خرید ،واردات و ترخیص انواع دانه های روغنی را اعلام می نماید.

 

نمونه آنالیز روغن مایع آفتابگردان تایلند :

 

Specific Gravity at 20c; 0.916-0.923
Refractive Index at 20c; 1472-1474
Iodine Value; 120-143
Unsaponification; 2.5 Max
Free Fatty Acid; 0.1% Max. as Oleic Acid
Peroxide Value; 1 Max. (meg/kg)
Color; Max. 2 Red (on 5 Lovibond cell)
Moisture; 0.1% Max
Appearance; Clear and Bright
Odor and Flavor; Odorless and Bland
Smoke Point; 230C min. /- 10C
Flash Point; 330C min. /- 10C

شرکت میداف تجارت جنوب ارائه دهنده خدمات بازرگانی و ترخیص کالا در گمرکهای جنوب ایران.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *