مرجوع نمودن کالا

مرجوع نمودن کالا

کالاهایی که وارد گمرک شده ولی بنا به دلایلی امکان ترخیص آن نیست وصاحب کالا قصد اعادهآ را از کشور دارد ، کالای مرجوعی نامیده میشودو در ایران معمولا از فرودگاه امام خمینی مرجوع می شود(بار مرجوعی فرودگاه امام)

عواملی که ممکن است باعث عدم ترخیص کالا شود:
1- عدم صدور گواهی استاندارد
2- فقدان گواهی بهداشت
3 – ممنوع بودن ورود کالا
4 – نداشتن گواهی قرنطینه نباتی
5 – تصمیم صاحب کالا
6 – عدم انطباق کالا با سفارش
بازگرداندن کالای وارداتی شما که بنا به هر دلیلی امکان ترخیص آن وجود ندارد همانطور که می دانید کالاهای مرجوعی کالاهایی هستند یا بدلیل ممنوعیت و یا غیر مجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مربوطه قابل ترخیص نمی باشند.
شرکت میداف تجارت جنوب آمادگی این را دارد که کالا شما را به امارات مرجوع و درامارات ترخیص کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *