نرخ رسمی ارز گمرک

نرخ ارز گمرک بر اساس آخرین تغییرات نرخ رسمی ارز گمرک جمهوری اسلامی ایران

تاريخ اعتبار از 1397/03/19  لغایت 1397/03/25